Βαθύ Πρέβεζας. Διατύπωση αιτήματος για αποκατάσταση και προστασία.

Πρέβεζα  14-3-2011

Αρ. Πρωτ.: 10

 

Προς:

-        ΥΠΕΚΑ. Γραφείο Υπουργού κας Τ. Μπιρμπίλη, Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

-        ΥΠΕΚΑ. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Σηφουνάκη

-        ΥΠΕΚΑ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Θ. Μωραϊτη

-        ΥΠΕΚΑ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Μανιάτη

-        Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου

-        Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Κοινοποίηση:

-        Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, Ε. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100, Πρέβεζα

-        Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Γρ. Προέδρου

-        ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Τοπίου. Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ.

 

Πρόκειται για έναν όρμο εντός του Αμβρακικού, ένα σπάνιας αισθητικής αξίας, ιστορικό μέρος, ένα πολύτιμο βιβάρι, έναν υγροβιότοπο, πρακτικά εντός της πόλης της Πρέβεζας. Αποτελεί τον αποδέκτη των νερών στράγγισης μιας ολόκληρης περιοχής, της Ταράνας, κύρια μέσω δύο ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτή (Σχ. 1).

Αφενός, η Ταράνα και η γύρω περιοχή, με πράξεις και παραλείψεις, από αγροτική  - παραγωγική περιοχή, έγινε το Ελντοράντο επιχειρηματιών, προσφέροντας οικιστική εκτόνωση προς την ύπαιθρο, ταυτόχρονα με την οριστική έλευση της ασφυξίας στην πόλη. Αφετέρου, ο υγρότοπος μαζί με το βιβάρι, παρέμειναν να δέχονται τις επιπτώσεις (μπάζα, σκουπίδια, χώματα, αγροχημικά, όμβρια ύδατα, βοθρολύματα κλπ) αυτής της ασχεδίαστης, ασυνάρτητης, βουλιμικής «εξόδου» προς την ύπαιθρο! (Εικ. 1 - 2). Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο χάρτη ο οποίος απεικονίζει τον υδροκρίτη (Σχ. 1), η λεκάνη συγκεντρώνει επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και από αστικοποιημένες περιοχές, όπου λειτουργούν υπό θολό (σε μας) καθεστώς περιβαλλοντικών όρων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία (Εικ. 3-4) βουλκανιζατέρ, βιοτεχνίες, καταστήματα, θερμοκήπια κλπ, αναμεμιγμένα με κατοικίες. Η παράκτια ζώνη κάποια χρονική στιγμή, μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο (Εικ. 5-6).

Η ξηρά στο Βαθύ φέρει σημαντικό υδρογραφικό δίκτυο, που τροφοδοτεί τον Αμβρακικό μέσω του βιβαριού. Το δίκτυο αυτό, ζωτικής σημασίας για τη ζωή του βιβαριού και του κόλπου, έχει υποστεί σημαντική αλλοίωση εξαιτίας των ανθρώπινων επεμβάσεων (δρόμοι, οικοδομές, μπαζώματα κλπ). Αυτό, σε συνδυασμό με το πλήθος των γεωτρήσεων, στερούν από το σύστημα πολύτιμα νερά.

Το Βαθύ, έχει υποστεί δύο βίαιες, χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό, μείζονες παρεμβάσεις στο παρελθόν, που άλλαξαν τη φυσιογνωμία του και τροποποίησαν βασικές φυσικές και οικολογικές λειτουργίες του. Ήταν η ένωση της Πρέβεζας με τη Μαργαρώνα μέσω του σημερινού δρόμου (παλιότερα η διέλευση γινόταν με βάρκες) και ο περιμετρικός δρόμος που έκοψε τον υγρότοπο στα δύο, σε πολύ κρίσιμο υδρολογικά σημείο (Εικ. 7-9) όπου φυσικά κάποιες φορές πλημμυρίζει και σήμερα επιχειρείται άρον-άρον τεχνική παρέμβαση.

Και η περιοχή περιμετρικά του βιβαριού, έχει αποδοθεί στην οικοδόμηση (Εικ. 10). Δυστυχώς όσοι κυβέρνησαν το Δήμο, δεν φρόντισαν σε αυτό το εξαίσιο τοπίο, να διασφαλίσουν την τήρηση κάποιων ελάχιστων αρχιτεκτονικών προδιαγραφών, που θα μετρίαζαν τουλάχιστον τις αισθητικές επιπτώσεις της οικοδομής. Παρατηρούνται επίσης δραστηριότητες, η νομιμότητα των οποίων, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται διερεύνηση, καθώς η περιοχή δεν έχει συνδεθεί με το σύστημα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.

Έπειτα από την έγκριση δημιουργίας οικισμού ανάντη (Εικ. 11), το βιβάρι τροφοδοτείται συστηματικά με φερτά υλικά. Το χωρίς βλάστηση, εκχερσωμένο έδαφος αδυνατεί να απορροφήσει τα νερά, που καταλήγουν άμεσα στο βιβάρι, συμπαρασύροντας το υπό διάβρωση έδαφος (καφέ χρώμα νερού κατά τη βροχερή περίοδο).

Φυσικά στο βιβάρι ασκείται επαγγελματική αλιεία. Έτσι κάθε περιβαλλοντική του υποβάθμιση, δυνητικά μεταφράζεται σε απώλεια εισοδήματος και θέσεων εργασίας αλιέων, αλλά και κινδύνους για την τροφική μας αλυσίδα, μέσω των αλιευμάτων.

  • ŸΖητάμε να συμπεριληφθεί η περιοχή σε καθεστώς προστασίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ζητούμε τη βελτίωση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. προστασίας του Αμβρακικού από Προεδρικό Διάταγμα, καθώς τη θεωρούμε παράνομη και ανεπαρκή. Παρακαλούμε το ΥΠΕΚΑ και το Φορέα Αμβρακικού, για όλες τις δέουσες ενέργειες.
  • ŸΖητάμε από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, να προβούν άμεσα σε δειγματοληψίες νερού και υλικών πυθμένα, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή επιβάρυνση από φερτά υλικά και ρύπους, εξαιτίας του οικισμού ανάντη, ή άλλης αιτίας.
  • ŸΖητάμε επίσης από τους ανωτέρω φορείς, να συμπεριλάβουν το Βαθύ στα σημεία ελέγχου φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων και στον αντίστοιχο σχεδιασμό τους.
  • ŸΖητάμε να απομακρυνθούν τυχόν παράνομες κατασκευές, επιχωματώσεις κλπ.
  • ŸΖητάμε οποιαδήποτε νέα παρέμβαση στο Βαθύ, να αποβλέπει αποκλειστικά στην αποκατάσταση και διαφύλαξη της ακεραιότητας, της υδρολογικής και οικολογικής λειτουργίας του συστήματος. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, θα πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον υδρολογική / υδρογεωλογική μελέτη, ολόκληρης αυτής της λεκάνης απορροής.

 

Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την ολοσχερή καταστροφή του χερσαίου και θαλάσσιου συστήματος του βιβαριού, ενός σημαντικού βιότοπου, ίσως του τελευταίου, στα όρια τη πόλης μας.


Για την Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

Η Διαχειριστική Επιτροπή


Σχήμα 1


Άποψη του όρμου και του υγροβιότοπου με εμφανή την ανθρώπινη παρέμβαση


Μπαζώματα


Ορυκτέλαια σε χαντάκι εντός της σημειωμένης περιοχής του σχήματος 1


Ορυκτέλαια στο δίκτυο ομβρίων, εντός της σημειωμένης περιοχής του σχήματος 1


Η ακτή κοντά σε σημείο τροφοδοσίας του όρμου, σε άθλια κατάσταση


Ο υγρότοπος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο


Μπάζα δίπλα από σημείο τροφοδοσίας του όρμου και ο δρόμος που κάποτε έκοψε τον υγρότοπο στα δύο


Μπάζα ακριβώς δίπλα σε σημείο τροφοδοσίας του όρμου


Μπάζα δίπλα σε άλλο σημείο τροφοδοσίας του όρμου και ο δρόμος που κάποτε έκοψε τον υγρότοπο στα δύο


Η εκχέρσωση για την κατασκευή οικισμού και η απειλητική έλευση της οικοδομής


Εκχέρσωση. Διακρίνεται το τελευταίο ίσως κοπάδι προβάτων της περιοχής. Στο βάθος η πόλη της Πρέβεζας.

 
e-press