Λιμενικό - Αλιευτικό καταφύγιο στον Παντοκράτορα

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΙΑ   ΠΡΕΒΕΖΑΣ

(Π.Ε.Π.)

Πρέβεζα  30 Ιουλίου 2009

 

Ανακοίνωση

 

Η Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας μετά από σύσκεψη που αφορούσε στο θέμα της κατασκευής και λειτουργίας «Λιμενικού-αλιευτικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα Πρέβεζας» ανακοινώνει τα ακόλουθα :

1. Μετά από σχετική ενημέρωση της ΠΕΠ από την Ν.Α. Πρέβεζας και με βάση τα στοιχεία του φακέλου του έργου έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα :

  • Υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας και αντίθεσης στο έργο γιατί η Μ.Π.Ε. του έργου δεν έχει λάβει υπόψη της κρίσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ωκεανογραφικές μελέτες της περιοχής και αφορούν στην αναπαραγωγή και μετακίνηση των ιχθυοπληθυσμών, στην κίνηση των ρευμάτων, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής κ.α.
  • Δεν πείθει το επιχείρημα της Ν.Α. ως προς την σκοπιμότητα του έργου ότι δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι αλιείς σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων.
  • Η κατασκευή ενός ακόμη λιμενικού έργου  στην ευρύτερη περιοχή του στομίου του Αμβρακικού κρίνουμε ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση του κόλπου ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης. Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των εγκατεστημένων ιχθυοκαλλιεργειών, στα ανεξέλεγκτα ρυπαντικά φορτία (γεωργικά, κτηνοτροφικά, αστικά κλπ. λύματα) που καταλήγουν στο σύστημα του κόλπου, στο στένωμα του διαύλου επικοινωνίας του με το Ιόνιο λόγω σειράς έργων (λιμάνι, μαρίνα, κλπ.), στην αλλοίωση της τροφοδοσίας του με γλυκά νερά λόγω φραγμάτων κ.α.

2. Με βάση τα παραπάνω συμπαρατάσσεται με την πρωτοβουλία πολιτών Πρέβεζας στον αγώνα τους κατά της κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου καταφυγίου εκφράζοντας την αντίθεση της σχετικά με την χωροθέτηση , σκοπιμότητα και τον όγκο του συγκεκριμένου έργου.

Καλούμε την Ν.Α. Πρέβεζας, η οποία προωθεί το έργο προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, αντί του έργου αυτού να προωθήσει συγκεκριμένα έργα και μέτρα που στόχο θα έχουν την αναστροφή της πορείας θανάτου του Αμβρακικού. Ενός κόλπου που όλοι γνωρίζουμε, και κανείς δεν αμφισβητεί,  την πολύτιμη σημασία του για την ευρύτερη περιοχή.

 

Για την Π.Ε.Π.

Η Διαχειριστική Επιτροπή

 

 

 
e-press