Αδειοδότηση και κατασκευή υπεραγοράς στη θέση «Τζούμτζα» Δ.Δ. Λούρου

 

Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Σαφάκα 9, Πρέβεζα. Τ.Κ. 48100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6945417350, 6937099240, 6947896838

Αρ. Πρωτ.: 19

Πρέβεζα 2-8-2010

Προς:

-         Τοπικά Μ.Μ.Ε. (ηλ. ταχυδρομείο).

 

Κοινοποίηση:

-         Μέλη Π.Ε.Π. (ηλ. ταχυδρομείο).

 

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με το ζήτημα της αδειοδότησης και κατασκευής υπεραγοράς στη θέση «Τζούμτζα» Δ.Δ. Λούρου.

 

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας, έπειτα από:

 • τη διατύπωση εγγράφου αιτήματος για συνεργασία από επίσημο φορέα της περιοχής μας,
 • τη σχετική συζήτηση σε δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις της,
 • το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας πάνω στο ζήτημα,
  και
 • υλοποιώντας απόφαση Γ.Σ., διατυπώνει τον ακόλουθο προβληματισμό.

Σε ότι αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην τοπική αγορά και την τοπική οικονομία από τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, η δραστηριοποίηση της Π.Ε.Π. θα ήταν εκτός των καταστατικών της στόχων, παρά τα όσα θα μπορούσαν να προβληματίσουν και να διεγείρουν τον κοινό νου.

Στις μέρες μας οι περιβαλλοντικές και όχι μόνο επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης είναι γνωστές. Εντούτοις, είναι οδυνηρή η διαπίστωση πως παρά τις επίσημα διατυπωμένες προθέσεις, παρά τα όποια νομικά, θεσμικά, αναπτυξιακά εργαλεία και πρωτοβουλίες και παρά τα κονδύλια που έχουν διατεθεί, παραμένει ακόμη ζητούμενο η υπεράσπιση και τόνωση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, η παραγωγή και κατανάλωση ποιοτικών τοπικών προϊόντων! Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκές χώρες που ίσως βιώνουν λιγότερο έντονα τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, ανθούν εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των καταναλωτών και της ντόπιας αγοράς, που ενθαρρύνουν διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα.

Κατά τη γνώμη μας, είναι σήμερα φανερή η αδυναμία της τοπικής κοινωνίας, των θεσμών και φορέων της συμπεριλαμβανομένων, να προσδιορίσει, να διαφυλάξει, να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί δημιουργικά, ως «προστατευτική ασπίδα», το πιθανώς σημαντικότερο πράγμα που διαθέτει: το ποιοτικό τοπικό προϊόν (τρόφιμο, ποτό, τέχνημα, υπηρεσία, πολιτισμός, τοπίο  κλπ).

Σε ότι αφορά τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (όπως και πλήθους άλλων κατά μήκος της Εθνικής Οδού στη συγκεκριμένη περιοχή), η Π.Ε.Π. οφείλει να διατυπώσει τον προβληματισμό της.

Μια αναπτυξιακή αλλά και περιβαλλοντική διάσταση της εγκατάστασης και λειτουργίας εκεί τόσων δραστηριοτήτων, είναι ότι εγκαθίστανται σε μια περιοχή, της οποίας η προστασία, όπως εύκολα μπορεί να αποδειχθεί, είναι στις προθέσεις της εθνικής νομοθεσίας. Όμως με την εγκατάσταση και λειτουργία τους δημιουργείται τετελεσμένο σε βάρος του πρωτογενούς τομέα και του περιβάλλοντος της περιοχής (βλ. παρακάτω).

Οι δραστηριότητες αυτές βρίσκονται μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Α περιοχή προστασίας και σχεδόν εφαπτόμενα στην Β περιοχή προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου. Η παραποτάμια αυτή περιοχή, είναι επίσης μέρος Ζώνης Διάβασης Αποδημητικών. Ακόμη, η πεδιάδα αυτή τροφοδοτεί άμεσα το Λούρο ποταμό. Η Π.Ε.Π. υποστηρίζει ότι υπάρχει οικολογικό και υδρολογικό συνεχές μεταξύ της περιοχής αυτής και της προστατευόμενης περιοχής. Οι ασκούμενες δε πιέσεις μπορεί να οφείλονται σε:

 • Φωτορύπανση.

 • Θορύβους.

 • Διάφορους ρύπους.

 • Μόνιμη καταστροφή και απώλεια της γεωργικής γης μαζί με τη βιοποικιλότητα που αυτή υποστηρίζει.

 • Καταστροφή φυσικών λωρίδων βλάστησης.

 • Ελάχιστες και φτωχές δενδροφυτεύσεις στις αδειοδοτημένες δραστηριότητες της περιοχής.

 • Έλλειψη σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο σε μια περιοχή που εφόσον υπάρχουν, πιθανότατα δεν λειτουργούν επαρκώς οι απορροφητικοί βόθροι εξαιτίας του υψηλού φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα. Η Π.Ε.Π. έχει επισημάνει εγγράφως προς το ΥΠΕΚΑ, ότι η γεωγραφική εξάπλωση της οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή θα ήταν διαφορετική, αν εφαρμόζονταν η σχετική νομοθεσία. Σαν αποτέλεσμα, οι πιέσεις προς την προστατευόμενη περιοχή θα ήταν σαφώς λιγότερες.

 • Η άγνωστη υδραυλική επιβάρυνση των ακριβοπληρωμένων εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής από τα όμβρια ύδατα (που κάθε άλλο παρά απαλλαγμένα ρύπων είναι) της κατεστραμμένης, ασφαλτοστρωμένης, χαλικοστρωμένης ή οικοδομημένης γεωργικής γης.

 • Το αρνητικό «κεκτημένο» των πλημμελών περιβαλλοντικών ελέγχων σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της πρότασης για το Γ.Π.Σ. του Δήμου Λούρου, που δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, «Το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Δήμου καθοδηγείται από τις εξής κατευθύνσεις» (μεταξύ άλλων):

-         «Προστασία της χαρακτηρισμένης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας αλλά και της απλής γεωργικής γης».

-         «Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης για κατοικία ή βιοτεχνικές/εμπορικές χρήσεις κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, με κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων».

Επίσης, η συγκεκριμένη περιοχή προτείνεται ως  «Ζώνη ΠΕΠΔ – 2 Περιοχή Λειτουργικής Προστασίας και Ανάδειξης Αγροτικού Τοπίου». Εκεί, σύμφωνα με επίσημα διατυπωμένη άποψη, δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το ερώτημα των πολιτών είναι αν επιτρέπεται.

Η Π.Ε.Π. θεωρεί ότι παρατηρείται μια συρρίκνωση και κακοποίηση καταρχήν της έννοιας «Χωροταξία». Μια μείωσή της σε συμπεράσματα του τύπου: «αφού δεν απαγορεύεται,  επιτρέπεται». Πρακτικά λοιπόν, εφόσον «δεν απαγορεύεται» η x επιχείρηση, το ίδιο ισχύει και για την y όμοια κ.ο.κ. Επαγωγικά, σε μια δεκαετία η περιοχή μπορεί να έχει επιβαρυνθεί σε καταστροφικό βαθμό, όπως άλλωστε και άλλες περιοχές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι κυριολεκτικά ποδοπατούνται οι έννοιες χωροταξία, ρύθμιση, «λειτουργική προστασία», φέρουσα ικανότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία κλπ, και δεν εξυπηρετείται η ανάγκη θετικής παρέμβασης των αρχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της παρακείμενης «προστατευόμενης» περιοχής. Ίσως όλα να εξηγούνται από τη φτωχή φαντασίωση, ή το άλλοθι, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν φυλακισμένες στο αγροτεμάχιο που εγκαθίσταται η κάθε δραστηριότητα…

Συμπερασματικά, αν κάποιος επιχειρήσει να εμβαθύνει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του μοντέλου ανάπτυξης που έχει κυριαρχήσει στην περιοχή, τα ερωτήματα είναι πολλά. Και χωρίς αμφιβολία, άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη ότι η περίφημη Κ.Υ.Α. προστασίας της περιοχής του Αμβρακικού, είναι ανεπαρκής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να ρυθμίζει κάποια εκ των ανωτέρω!

Τελικά, ασχέτως της σημασίας των παραπάνω στην παρούσα χρονική στιγμή, έπειτα από τετελεσμένα, η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας εκφράζει την αντίθεσή της, σε κάθε τι γιγαντιαίο, είτε αυτό είναι «γήπεδο», είτε «δρόμος», είτε «γεφύρι», είτε λιμάνι, είτε επιχείρηση, καθώς θεωρεί πως τίποτα από όλα αυτά δεν συνάδουν με τη διαφύλαξη και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μας και την περιβαλλοντική ευαισθησία της.

 

Για την Π.Ε.Π.

Η Διαχειριστική Επιτροπή

 

 
e-press