Προς οικολογική εταιρεία Έβρου - Παραίτηση μέλους

 

Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Σαφάκα 9, Πρέβεζα. Τ.Κ. 48100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6945417350, 6937099240, 6947896838.

 

Αρ. Πρωτ.: 17

Πρέβεζα 31-7-2010

Προς:

-       Οικολογική Εταιρεία Έβρου

( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Κοινοποίηση:

-        ΠΑΝΔΟΙΚΟ

( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Μέσω φίλου ήρθε στα χέρια μας η Αρ. Πρωτ.: 64/9-7-2010 επιστολή σας προς την Υπουργό ΠΕΚΑ.

Εκ μέρους της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στη δραματική αυτή έκκλησή σας, γνωρίζοντας ότι παρόμοια προβλήματα, σε ανάλογο βαθμό, αντιμετωπίζουν οι προστατευόμενες περιοχές, αλλά και οι φορείς διαχείρισης της περιοχής μας.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να σταθούμε στο ζήτημα της στελέχωσης των Δ.Σ., στα κριτήρια της επιλογής ατόμων, όπως επίσης και στη μη εκπροσώπηση των κατά τόπους περιβαλλοντικών οργανώσεων στα Δ.Σ. των φορέων διαχείρισης.

Πάνω στο θέμα της σύνθεσης των Δ.Σ., διερωτόμαστε κατά πόσον υπάρχει ασυμβίβαστο όταν λ.χ. ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Σ. φορέα ή φορέων διαχείρισης, μπορεί να συνδέονται άμεσα με επαγγελματικές δραστηριότητες και συμφέροντα εντός της προστατευόμενης περιοχής, χωρίς να είναι …αγρότες ή ψαράδες!

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα, προτείνουμε την από κοινού δράση, χωρίς καθυστέρηση, μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ας ζητήσουμε τη διαβεβαίωση από πλευράς ΥΠΕΚΑ ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν, ή ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να πάψουν να ισχύουν!

 

Συν.: Η από 17-7-2008 επιστολή παραίτησης μέλους

της Π.Ε.Π. από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

 

Για την Π.Ε.Π.

Η Διαχειριστική Επιτροπή
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Φ.Δ.Υ.Α.

Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα στην τιμητική θέση του μέλους του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ως εκπρόσωπος των Περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών Οργανώσεων, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να υποβάλλω την παραίτησή μου.  Οι λόγοι είναι οι εξής:

  • Η Πολιτεία δεν σεβάστηκε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ.Υ.Α.,   οι οποίοι ανιδιοτελώς και με δικές τους δαπάνες συμμετείχαν στις συσκέψεις του  Δ.Σ., όπου κι άν γινόταν αυτές και σε όλες τις επίπονες προσπάθειες για το στήσιμο του μηχανισμού προστασίας των Υγροτόπων του Αμβρακικού. Πολλά από τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα, με συνέπεια ο Φορέας να λειτουργεί με μειωμένη συνήθως απαρτία. Σε όλα τα υπομνήματα του Φ.Δ.Υ.Α. προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υπήρξε καμμία ανταπόκριση. Ας σημειωθεί ότι η σύσταση του Φ.Δ.Υ.Α. έγινε το έτος 2002, η συγκρότηση του σημερινού Δ.Σ. του Φορέα το 2005.
  • Μετά από πολύ καιρό εκδόθηκε μια Κ.Υ.Α. (11989/21-3-2008)  (στάχτη στα μάτια των αντιδρούντων) στην οποία αναφέρεται ρητώς, ότι από την δημοσίευσή της δεν προκαλείται καμμία δαπάνη για το Δημόσιο, πέραν των άλλων αμετροεπειών και αντιφάσεων που περιέχει.

    Δημιουργούνται αυτόματα τα παρακάτω ερωτήματα:
  1. Πώς θα ενεργοποιηθεί και θα λειτουργήσει Φορέας ;
  2. Με ποιό προσωπικό θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την Κ.Υ.Α.;
  3. Πως θα γνωμοδοτεί επί όλων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που κατατίθενται στις Νομαρχίες Πρέβεζας, Αρτας και Αιτωλοακαρνανίας χωρίς ειδικό επιστημονικό προσωπικό και σε δεσμευτικό χρονικό διάστημα;
  4. Τι απέγινε άραγε η 27004/15-6-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 950/ 15-7-2005 τ. Β΄) με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και προσωπικού του Φ.Δ.Υ.Α.»;
  • Η πολιτεία από το 2002 εν γνώσει της παρανομεί και δεν εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία, δηλαδή: Βάσει του Συντάγματος εκδόθηκε ο Νόμος 1650/86 «περι προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.», ο οποίος - συνοπτικά - αναφέρει ότι κατόπιν ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αξιολογείται ένα προστατευτέο αντικείμενο, κατατάσσεται σε συγκεκριμένη κατηγορία  και στη συνέχεια εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ρυθμίζει τα της προστασίας του. Ολες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του ανωτέρω Νόμου δεν έχουν μεταβάλλει την ανωτέρω διαδικασία. Η τεκμηρίωση όλων όσων αναφέρουμε γίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην 3596/2007 Απόφασή του, που ακυρώνει την αντίστοιχη Κ.Υ.Α. για την περιοχή της Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Και ενώ η απόφαση αυτή ήταν γνωστή στην ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία και να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού Π.Δ., εξέδοσε μία Κ.Υ.Α. αφίβολης χρησιμότητας, έωλη και με διατάξεις τέτοιες, που αντί να ενισχύει τον Φ.Δ.Υ.Α., τον ακυρώνει στην πραγματικότητα, αναθέτοντάς του ευθύνες, που αντικειμενικά με τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να φέρει εις πέρας - χωρίς προσωπικό, χωρίς μέσα, χωρίς δαπάνες για τη λειτουργία του.

Γίνεται λοιπόν προφανές, από όλα τα παραπάνω, πώς αντιλαμβάνονται την προστασία του περιβάλλοντος στην ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Θεωρούμε ότι η ίδια η πολιτεία εμπαίζει και απαξιώνει τα μέλη του Φορέα.  Παρά τα μεγάλα λόγια, αγνοεί επιδεικτικά την Συνταγματική υποχρέωσή της για την Προστασία του Περιβάλλοντος και ειδικότερα την προστασία μιάς περιοχής παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Γιαυτό δηλώνω την παραίτησή μου από το Δ.Σ. του Φ.Δ.Υ.Α., στο οποίο συμμετείχα δημιουργικά με μόνο στόχο να συμβάλλω στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας, για το οποίο θα συνεχίσω να αγωνιζομαι με όλες μου τις δυνάμεις.

Κων/νος Ντάλλας

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος.

Μελος της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας.

 

 
e-press