Ιχθυοκαλλιέργειες

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Μπιζανίου 80

48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. 2682027893

FAX  2682089402

 

 

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

 

Παρακαλούμε, δεδομένου του ρόλου σας  για την προστασία  του    Αμβρακικού  Κόλπου, να μας γνωρίσετε:

 

  1. Ποια ήταν η παραγωγή των μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών διακεκριμένα σε παλιά και νέα είδη ψαριών τα έτη 2000, 2001, 2002
  2. Αν υπήρξαν υπερβάσεις, ποιες νόμιμες ενέργειες προβλέπονται και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί.

 

Μετά τιμής

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Μπιζανίου 80

48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. 2682027893

FAX  2682089402

 

 

 

ΠΡΟΣ:ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

 

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

 

  1. Τι συμβαίνει με τον επιφανειακό αγωγό τροφοδοσίας της ιχθυοκαλλιέργειας στην Λασκάρα, τον οποίο έχετε  χαρακτηρίσει  παράνομο με το υπ’ αριθμ. 2111/9-1-2002 ( 21-2-2002 ) έγγραφό σας  προς τον Δήμο Πρέβεζας , τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί και γιατί αυτά δεν έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά μέχρι σήμερα. Από τον αγωγό και γενικότερα από την λειτουργία της μονάδας , το τελευταίο νταλιάνι  του  Αμβρακικού  αντιμετωπίζει  σοβαρό  πρόβλημα.
  2. Πολλά γερανοφόρα σκάφη ιχθυοκαλλιεργειών δεν αναγράφουν όνομα και αριθμό νηολογίου.   Είναι νομίμως νηολογημένα;
  3. Ο φωτισμός των μονάδων εμποδίζει την ναυσιπλοΐα. Το ίδιο κατήγγειλε σε τηλεοπτική του εμφάνιση και ο Πρόεδρος των Αλιέων του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας για την περιοχή του. Είναι ο προβλεπόμενος ;

 

 

Μετά τιμής

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Μπιζανίου 80

48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. 2682027893

FAX  2682089402

 

 

ΠΡΟΣ:Τον  Κο ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας αποδεκτων

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας ( ΠΕΠ ) με το υπ’   αριθμόν 6/17-09-2002 έγγραφό της, το οποίο σας κοινοποιήθηκε, έθιξε το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών και της ιχθυόσκαλας. Περιείχε πολλά ερωτήματα και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Αλιείας της Νομαρχίας και στο Λιμεναρχείο ώστε, προκειμένης συζητήσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απαντήσουν.

 

2. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το έγγραφό μας περιείχε πολλά ερωτήματα, όπως και  καταγγελίες. Καταγγέλαμε ότι, με βάση τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς της 31/12/2000 υπήρχαν σημαντικές υπερβάσεις της δυναμικότητας των μονάδων.

Η Διεύθυνση Αλιείας περιφρονώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, απάντησε παρελκυστικώς. Ανέφερε στο υπ’ αριθμόν 241/25-02-2002 απαντητικό έγγραφό της, ότι από τους ισολογισμούς που χρησιμοποίησε η ΠΕΠ δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την παραγωγή κάθε μονάδας. Και ενώ θα περίμενε κανείς να αναφέρει,  ως εποπτεύουσα υπηρεσία,  ποια ήταν η παραγωγή  και αν υπήρχαν υπερβάσεις, μας πληροφόρησε το γνωστό: ότι η δυναμικότητα των μονάδων είναι 230 τόνοι.

Σε όλους βέβαια δημιουργήθηκαν ερωτηματικά για την σκοπιμότητα μιας τέτοιας απάντησης – μη απάντησης.

Καταγγέλαμε, επίσης, ότι τα νάιλον υλικά συσκευασίας των ιχθυοτροφών και φελιζόλ συσκευασίας καίγονταν στην ιχθυόσκαλα, ρυπαίνοντας και παράγοντας καρκινογόνες διοξίνες.

Το μόνο που βρήκε να απαντήσει η Διεύθυνση Αλιείας είναι  ότι « στις άδειες λειτουργίας που έχουν δοθεί στις μονάδες, προβλέπεται η απομάκρυνση όλων των στερεών απορριμάτων και των υλικών συσκευασίας από τις μονάδες, με τρόπο υγειονομικά αποδεκτό » . Εγινε ποτέ κανένας έλεγχος; Διαπιστώθηκε  παράβαση; Επιβλήθηκαν ποινές;

Όσον αφορά το Λιμεναρχείο, μεταξύ άλλων καταγγέλαμε τον τρόπο τροφοδοσίας της ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας που βρίσκετε δίπλα σχεδόν στο νταλιάνι της Λασκάρας .

Η τροφοδοσία γινόταν και γίνεται με επιφανειακό αγωγό από την ξηρά.

Το Λιμεναρχείο με το υπ’ αριθμόν 2111/ 9-1-2002 έγγραφό του προς τον Δήμο Πρέβεζας, ανέφερε ότι στην εν λόγω μονάδα έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Φαίνεται όμως ότι οι επιβληθείσες κυρώσεις ( ποιες; ) δεν ήταν ικανές να αποτρέψουν την συνέχιση της παρανομίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Η παρανομία συνεχίζεται. Το τελευταίο νταλιάνι του Αμβρακικού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα από την λειτουργία της μονάδας αυτής. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για προστασία του Αμβρακικού, για τουρισμό, για παράδοση και να μην προστατεύουμε το νταλιάνι , αλλά και το εισόδημα των ψαράδων που εργάζονται σ’ αυτό.

 

3. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

 

Για την ιχθυόσκαλα καταγγέλαμε, ότι ένας χώρος υγεινομικού ενδιαφέροντος, έχει μετατραπεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκεί με την συμμετοχή ιχθυοκαλλιεργητών, εκπροσώπου του Δήμου και του Διευθυντού της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Στην σύσκεψη αποφασίστηκε η παύση των ασύμβατων, με την Ιχθυόσκαλα, δραστηριοτήτων, όπως: α) το στέγνωμα, το πλύσιμο και η εμβάπτιση των διχτυών σε χαλκούχο υγρό και β) η καύση των νάιλον υλικών συσκευασίας.

Όσον αφορά το στέγνωμα των διχτυών που αποσυντίθενται τα επ’ αυτών μύδια και άλλες οργανικές ουσίες, παράγοντας μικρόβια και αφόρητη δυσοσμία, υπήρξε κάποια πρόοδος. Φαίνεται επίσης ότι προσφάτως – με πρωτοβουλία του – επαγγελματίας παραλαμβάνει και κάποια νάιλον για ανακύκλωση. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες συνεχίζονται δίνοντας ακόμη στην ιχθυόσκαλα χαρακτήρα ρυπαρότητας και ασυδοσίας. Παραμένει ο χαρακτηρισμός που έδωσε στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο μετασχών στην σύσκεψη εκπρόσωπος του Δήμου << η Ιχθυόσκαλα είναι ξέφραγο αμπέλι >>.

 

4. Περιμένουμε λοιπόν να απαντηθούν τα αναπάντητα ερωτήματα:

 

Α)  Ποια ήταν η παραγωγή των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τα έτη 2000, 2001, 2002 και 2003, τόσο για τα παλαιά είδη ( τσιπούρα – λαβράκι), όσο και για τα νέα είδη  (φαγκρί, μυτάκι, κλπ).

 

Β) Τι προβλέπουν οι περιβαλλοντικές μελέτες τους για το στέγνωμα, το πλύσιμο, την εμβάπτιση των διχτύων και την απομάκρυνση των στερεών απορριμάτων και των υλικών συσκευασίας. Πώς συχετίζονται οι υποβληθείσες και εγριθείσες  από τη Νομαρχία μελέτες με την συνημμένη στο έγγραφό μας μελέτη του Περιβαλλοντολλόγου Γ. Κάρλου;

 

Γ) Ποιες – συγκεκριμένα – πρέπει να είναι οι αποστάσεις των μονάδων και οι οριοθετήσεις τους και ποιες είναι σήμερα.

 

Δ)  Τι γίνεται με τον παράνομο αγωγό τροφοδοσίας της μονάδας δίπλα στο νταλιάνι και πώς η λειτουργία αυτής της μονάδας επηρεάζει το μόνο απομείναν στον  Αμβρακικό  νταλιάνι τής  Λασκάρας .

 

Επισυνάπτουμε ειδικότερα ερωτήματά μας προς το Λιμεναρχείο                                    και   την   Διεύθυνση     Αλιείας , καθώς και σχετικά αποκόμματα της εφημερίδας <<ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ>> και του επίσημου περιοδικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (Δεν μπορέσαμε να βρούμε την  ‘’Καθημερινή ‘’ της 3-5-03 με την απάντηση του εκπροσώπου του Συνδ. Ελλ. Θαλασσοκαλλιεργειών.)

 

Εν όψει συζητήσεως στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας για την έγριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ίδρυση και λειτουργία νέας Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή «Βραχονησίδα Γάιδαρος» περιοχής Δήμου Πρέβεζας, σας υπενθυμίζουμε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας (Φεβρουάριος 2002), κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την μη χορήγηση νέων αδειών για ίδρυση Μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό.

 

Μετά  τιμής

 

Για την ΠΕΠ

Η Διαχειριστική Επιτροπή

 

 
e-press