Προστασία Κοινοτικών Δασικών

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Μπιζανίου 80

48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. 2682027893

FAX  2682089402

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ            9  - 6 – 2004

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :       7

 

 

ΠΡΟΣ:Τον  Κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ2

10176 ΑΘΗΝΑ

 

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας αποδεκτων

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γής κλπ.», τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 «περί βοσκοτόπων κλπ» και σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση  «Δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών» δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και διέπονται από τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας εφόσον:

  • Καλύπτονται από τα δασοπονικά είδη Πεύκης – Ελάτης – Οξυάς – Πλατάνου – Σκλήθρου – Καστανιάς και Δρυός (εκτός Αριάς και Πρίνου) σε ποσοστό μικρότερο του 25% ή
  • Καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο δασοπονικό είδος έστω και σε μορφή δάσους και σε ποσοστό μέχρι και 100%.

Κατά συνέπεια όλες οι εκτάσεις αυτές μπορούν να διατεθούν ελεύθερα για οποιαδήποτε χρήση.

Εξάλλου με την παρ. 7 του άρθρου 1 ορίζεται ότι και οι κοινόχρηστες εκτάσεις των περιοχών όπου έγινε αποκατάσταση ακτημόνων διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τα κληροτεμάχια και γιαυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι χαρακτηρισμοί που έγιναν προ 70 και πλέον ετών από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών διανομών και ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της Διοίκησης.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε χωρίς κανένα ουσιαστικό κριτήριο από εκείνα που ορίζονται στο Ν. 998/79 και τους προ αυτού Δασικούς Νόμους, αλλά και κατά ένα περίεργο τρόπο και με μια αόριστη ονοματολογία.

Έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο στην ίδια πλαγιά βουνού με ομοιόμορφη φυσιογραφία και δασική βλάστηση, ένα τμήμα να χαρακτηρίζεται ορεινή βοσκή, το ίδιο παραπλήσιο δασώδες χερσολίβαδο, άλλο ίδιας μορφής δάσος, άλλο ίδιας μορφής ζευγαρολίβαδο ή μουσάς κ.ο.κ.

Είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο Δάση και Δασικές εκτάσεις με την κλασσική Δασοπονική ορολογία ‘’βαφτίζονται’’ κατά το δοκούν και έτσι διαφεύγουν από τις διατάξεις του Συντάγματος και της Δασικής Νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να διατίθενται για κάθε χρήση.

Επειδή με το νέο νομικό καθεστώς γιά την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους, λόγω ασαφειών που περιέχονται στον Νόμο 3147/2003, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε :

Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν με απόφαση του Νομάρχη μετά την απαλλοτρίωση ενός αγροκτήματος στον αντίστοιχο ΟΤΑ (Δήμο ή Κοινότητα)

  • Eίναι εποικιστικές;
  • Aπετέλεσαν αντικείμενο διανομής;
  • Θεωρούνται κληροτεμάχια (αγροί) για αποκατάσταση ακτημόνων;
  • Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των  παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του Ν. 3147/03 και ισχύει ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων αυτών που δόθηκε από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών;
  • Χωρεί χαρακτηρισμός των εκτάσεων αυτών κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»;
  • Εχει γιά τις εκτάσεις αυτές εφαρμογή το άρθρο 24 του Συντάγματος όπως αναθεωρήθηκε το 2001;

Το πρόβλημα αυτό αφορά ολόκληρη την περιοχή των ‘’Νέων Χωρών’’ (Μακεδονία – ‘Ηπειρο κ.λ.π.) και σε πολλές περιπτώσεις θίγει μεγάλης οικολογικής σημασίας οικοσυστήματα όπως σπερμοφυή δάση Φράξου – Αριάς – Πρίνου - Αρμυρικιών κ.λ.π. ειδών μη κατονομαζομένων στο άρθρο 15  παρ. 1 του Ν. 1734, που χαρακτηρίζουν τη χλωρίδα των Ελληνικών παραλίων και παραποταμίων εκτάσεων.

Παρακαλούμε να έχουμε  την απάντησή σας στα παραπάνω ερωτήματα κατά το δυνατόν συντομότερο, προκειμένου να εκπληρώνουμε τους σκοπούς της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας στην κατεύθυνση της προστασίας του δασικού και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος του Νομού μας και της χώρας κατ’ επέκταση.

 

Μετά τιμής

Για την ΠΕΠ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Γαζή 216,

38222 ΒΟΛΟΣ Γαζή 216

 

WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ

Νίκης 20, 105 57 Αθήνα,

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Φωκίωνος Νέγρη 82, Αθήνα 113 61

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βενιζελου 34, θεσσαλονικη

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΔΟΤΟΥ  26 - 10680  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 - 3641361

Π.Ε.Δ.Δ.Υ.
ΔΙΔΟΤΟΥ 26 10680 ΑΘΗΝΑ
• ΤΗΛ: 210 3634850

 

 

 
e-press