Master Plan

Πρέβεζα 19/03/2015

Από  : Σύλλογος Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας

Α.Π  7

Προς: Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

 

 

Θέμα : `Απόψεις της Περιβαλλοντικής Εταιρίας Πρέβεζας για το Master Plan.

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ Β΄1451/2003) «το λιμάνι της Πρέβεζας προβλέπεται να έχει χαρακτήρα αφενός τουριστικού λιμένα, …και αφετέρου εμπορικού λιμένα για τη διακίνηση κυρίως χύδην φορτίων. Για την τόνωση του εμπορευματικού του χαρακτήρα, προτείνεται η συμπλήρωση της λιμενικής του υποδομής, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της προστασίας του Αμβρακικού».

Ωστόσο, η πρόταση αναθεώρησης του παραπάνω περιφερειακού χωροταξικού, (Στάδιο Α1, 2013) αναφέρει ότι «Το λιμάνι της Πρέβεζας αποκτά σημαντικό επιβατικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά σαν έργο πρώτης προτεραιότητας κρίνεται η εξέλιξή του σε λιμάνι εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και δευτερευόντως η σύνδεση του με την Βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας». Το κείμενο που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο φαίνεται να «ξεχνά» τη σχέση του λιμανιού με τον Αμβρακικό. Αυτό κατά την άποψή μας αναδεικνύει μια αντινομία, αφού η πρόταση κατά τα άλλα αναλώνεται στο να εξάρει την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική σημασία του Αμβρακικού, βγάζοντας όμως «από το κάδρο» το λιμάνι.

Επίσης και η Σύνοψη Πορισμάτων της Έκθεσης Αξιολόγησης (Στάδιο Α3,  2013) αναφέρει ότι «η Πρέβεζα … ενισχύεται και από την ανάπτυξη του μαζικού κυρίως τουρισμού στο παράκτιο μέτωπο κλπ… Συνεπώς η μελλοντική τους εξέλιξη θα εξαρτηθεί και από την αντίστοιχη πορεία των τομέων της οικονομίας με τους οποίους κάθε κέντρο συνδέεται». Επίσης: «Το λιμάνι της Πρέβεζας δεν ενισχύει τον εμπορικό του ρόλο, αλλά αποκτά χαρακτήρα τουριστικού λιμένα, ενταγμένου στο δίκτυο Αδριατικής – Ιονίου».

Όμως το ΓΠΣ του Δήμου Πρέβεζας, δεν ξεχνά τον εμπορικό χαρακτήρα του λιμανιού και αφενός προτείνει «κατασκευή της νέας οδού σύνδεσης λιμένα − ΒΙ.ΠΕ. − παραλιακής Ε.Ο.» (!!!), ενώ παρέχει κάποιες διευκολύνσεις, αδιαφορώντας για τη ραγδαία αισθητική υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου και αποφεύγοντας να συνδέσει το λιμάνι και τις όποιες κατασκευές και κτίρια με το χαρακτήρα της πόλης: «στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πρέβεζας επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Ωστόσο, προβλέπει και την «εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και διαχείρισης ατυχημάτων τόσο στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα την υποθαλάσσια ζεύξη, όσο και στη θάλασσα (Ιόνιο Πέλαγος και Αμβρακικός Κόλπος) που να αφορούν και τα ελλιμενιζόμενα πλοία και σκάφη και τα διερχόμενα».

Έτσι λοιπόν διερωτάται κάποιος τι από τα παραπάνω έχει προγραμματιστεί και με ποιον τρόπο αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται από το Master Plan. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει τι ακριβώς έχει γίνει ή θα γίνει σχετικά με τα «σχέδια επέμβασης και διαχείρισης ατυχημάτων που να αφορούν και τα ελλιμενιζόμενα πλοία και σκάφη και τα διερχόμενα».

Όσον αφορά το χαρακτήρα του λιμανιού, εύγλωττα αυτός μας υποδεικνύεται από τις προτάσεις αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού, αποσπάσματα από το οποίο παραθέσαμε. Αν λοιπόν η εκπεφρασμένη άποψη των κρατούντων θέλει το λιμάνι να υπηρετεί πρωτίστως την τουριστική ανάπτυξη, οφείλει  καταρχάς να σεβαστεί τη φυσιογνωμία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, διότι πάνω σε αυτά εδράζεται ο τουρισμός.

- Καλούμε όσους αποφασίζουν, να ξεπεράσουν διλήμματα και αντινομίες, να μας ξεκαθαρίσουν τα περί του χαρακτήρα του λιμανιού και να διασφαλίσουν ότι οι όποιες παρεμβάσεις στα πλαίσια του Master Plan κλπ θα πρέπει απαραίτητα να συνάδουν με τη φυσιογνωμία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, να την αναδεικνύουν και όχι να την αλλοιώνουν.

- Ζητάμε τη θέσπιση μορφολογικών κανόνων και περιορισμών για τα κτίρια που πρόκειται δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση των προβλέψεων του (όποιου) Master Plan.

- Ο σχεδιασμός της Μαρίνας είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στο ήδη υποβαθμισμένο θαλάσσιο περιβάλλον εντός των έργων, ενώ οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές μακροσκοπικά, αν συγκρίνει κάποιος την εικόνα του βυθού και την παρουσία ψαριών και άλλων οργανισμών μέσα και έξω. Ο πυθμένας του αλιευτικού καταφυγίου είναι ήδη υποβαθμισμένος και γεμάτος στερεά απόβλητα.

- Δεν κρύβουμε την ανησυχία μας ότι η σπουδή να χωρέσουν τα πάντα σ΄ένα λιμάνι, δημιουργεί προϋποθέσεις συγκρουόμενων χρήσεων, αλλά και οιονεί συνθήκες “All Inclusive” ή ακόμη και “Mall” που μπορεί να λειτουργήσουν πολύ ανταγωνιστικά προς το ιστορικό κέντρο της πόλης.

- Τέλος, από τη στιγμή που ο λιμενοβραχίονας έχει μειώσει κατά το 1/3 περίπου το στόμιο του Αμβρακικού, κανείς δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Αν το λιμάνι είναι ζωικής σημασίας για την Πρέβεζα, ο Αμβρακικός είναι το ίδιο για την ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς δεν είναι αποδεκτή καμία επέκταση των υποδομών σε βάρος της θαλάσσιου χώρου και θα χαιρετίζαμε την αναζήτηση τρόπων και πόρων για την αναστροφή ή έστω τον περιορισμό της ζημιάς που έχει προξενήσει το λιμάνι στο στόμιο του Αμβρακικού.

 

 
e-press